istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
istanbul
/
HAKKIMIZDA

2014 yılında Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulum çalışmalarına başlanan GTÜ Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi; Üniversitemiz Senatosunun 18.04.2018 tarih ve 2018/04-03 sayılı,07.11.2018 tarih ve 2018/13-03 sayılı kararları ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GTUMAR)” kurulmuş ve 11.07.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında merkezin kurulması uygun görülmüştür. Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği 04.11.2018 tarihli ve 30585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak anılan tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.
DUYURULARİLETİŞİM

FORM

Flag Counter